تحریم

بیانیه مادران صلح ایران به مناسبت ۳۰ شهریور روز جهانی صلح

معمولاً در چنین روزی مردم صلح دوست در سراسر جهان تجمعاتی را برای واداشتن دولتمردان...

گزارش همایش «نه جنگ و نه تحریم» سخنرانی فریده غیرت و شیوا دولت آبادی

قسمت دوم جنگ و تزلزل قانون در جامعه فریده غیرت حقوقدان است. وی ۴۰ سال...

همایش «نه جنگ و نه تحریم» با استقبال مدعوین برگزار شد

(گزارش همایش قسمت اول) روز پنجشنبه ۲۵ بهمن هنوز عقربه ها ساعت ۴ بعد از...